WT 1/2020

Spis treści:

* Seniorzy z demencją w opiece instytucjonalnej – a efektywność profesjonalnie pomagających

* Posiłki– z perspektywy pracy socjalnej

* Aktywna postawa rodziców dziecka ze spektrum autyzmu. Część I

* Umieranie i śmierć jako temat kształcenia w zawodach pielęgniarskich i opiekuńczych  

* Humor w pracy z pacjentem psychiatrycznym. Część I – Podstawy.  Zaburzenia psychiczne a humor. Wybrane elementy terapeutycznej interakcji


WT 2/2020

Spis treści:

* Humor w pracy z pacjentem psychiatrycznym. Część II – Skuteczna profilaktyka i utrwalenie efektów terapeutycznych – trening dobrego humoru

* Aktywna postawa rodziców dziecka ze spektrum autyzmu. CZĘŚĆ II

- Walidacja integracyjna w opiece i terapii seniora z demencją. Część I – Wprowadzenie. Dwa sposoby reakcji na problemy podopiecznego

* Czytanie i opowiadanie – zajęcia czytelnicze dla seniorów z demencją. Część I – Wprowadzenie. Jaki tekst dla seniora z demencją? Techniki pracy

* Właściwe pytania – w pracy socjalnej i innych zawodach profesjonalnego pomagania. Część I – Rola i znaczenie pytań w relacjach z klientem. Do czego przydają się pytania otwarte?