WT 1/2019

Spis treści:

* Sprawnie wprost do celu! Konstruowanie efektywnego procesu pielęgnacji i opieki. Część I

* Planowanie indywidualnej przyszłości osoby niepełnosprawnej – znaczenie, rozwój i doskonalenie koncepcji. Część I

* Samouszkodzenia u dzieci i młodzieży. Część I – Fenomen samouszkodzeń i jego znaczenie

* Pierwsza rozmowa z nowym mieszkańcem domu dla seniorów

* Stymulacja bazalna dla pacjentów w stanie terminalnym. Część I

* Jak to robią inni? Autonomia, prywatność, intymność w brytyjskich placówkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dyskusja i próby poprawy praktyki.