WT 1/2018

Spis treści:
* Hospicjum domowe - wsparcie dla rodziny pacjenta. Część I

* Problem skrajnych ideologii jako wyzwanie dla pracy socjalnej i pedagogiki. Część I - Charakterystyka fenomenu. Kim jest zwolennik skrajnej ideologii?

* Terapia sztuką z dziećmi - tajniki skuteczności, przykłady zastosowań. Część I
* Atrakcyjne zajęcia dla seniorów z demencją= historyjki TimeSlips TM. Część I
* Rozmowy z samym sobą u osób z zespołem Downa. Znaczenie i interpretacja fenomenu

* Stygmatyzacja pacjentów psychiatrycznych. Zjawisko - konsekwencje - strategie naprawcze. Część I


WT 2/2018

Spis treści:

* Atrakcyjne zajęcia dla seniorów z demencją= historyjki TimeSlips TM. Część II

* Terapia sztuką z dziećmi - tajniki skuteczności, przykłady zastosowań. Część II – Terapia sztuką w onkologii dziecięcej

* Jak to robią inni? Reforma opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w krajach skandynawskich. Krytyczna analiza sukcesów i błędów.

* Stygmatyzacja pacjentów psychiatrycznych. Zjawisko - konsekwencje - strategie naprawcze. Część II

* Problem skrajnych ideologii jako wyzwanie dla pracy socjalnej i pedagogiki. Część II – Kompleksowa interwencja

* Hospicjum domowe - wsparcie dla rodziny pacjenta. Część II


WT 3/2018

Spis treści:

* Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej Emmi Pikler w Sali Doświadczania Świata (Snoezelen). Część I

* Terapia sztuką z dziećmi - tajniki skuteczności, przykłady zastosowań. Część III – Terapia sztuką w onkologii dziecięcej – dokończenie

* Interakcja ze znakami zapytania. Profesjonalnie pomagający a podopieczny z psychozą

* Negatywne skutki przemocy domowej wobec kobiet we współczesnej Polsce
* Hospicjum domowe - wsparcie dla rodziny pacjenta. Część III

* Gdyby w przyszłości mój stan zdrowia uległ pogorszeniu… Rozmowy z nowym mieszkańcem / pacjentem placówki dla seniorów jako wyprzedzenie kryzysu i przygotowanie rozwiązań