Prenumerata 2019

wspólne tematy

- pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego   

na temat

- zeszyty dla profesjonalnie pomagających

 

Cena prenumeraty  kompletu : miesięcznik wspólne tematy + kwartalnik na temat wynosi 255
[cena zawiera już VAT]  

Cena prenumeraty samego miesięcznika wspólne tematy (bez kwartalnika na temat) wynosi 196
   [cena zawiera już VAT]    

Pokrywamy całoroczne koszty wysyłki pocztowej.

Od siedmiu lat cena prenumeraty nie ulega podwyższeniu!  

Zamawiając prenumeratę w celu otrzymania faktury VAT albo dokonując przedpłaty proszę określić rodzaj faktury – elektroniczna (wysłana mailem jako plik PDF)
albo tradycyjna papierowa (wysyłka listem ekonomicznym).
  

  Proszę wybrać jedną z wymienionych poniżej możliwości złożenia zamówienia:  

● Wpłacając należność na konto:
D.W.R. „tematy”, A. Smrokowska-Reichmann, ul. Młyńska 11 lok. 23, 31-474 Kraków     

  74 1140 2004 0000 3302 3531 8653  (mBank )
                                                                               
       ●● Telefonując pod numer:

600 318 732 

 
●●● Telefonując / wysyłając faks pod numer:

12 429 93 92

 
●●●● Wysyłając e-mail na adres:

prenumerata@tematy.eu


(zamówienie mailowe potwierdzamy mailem zwrotnym w ciągu 24 godzin) 

●●●●● Wysyłając zamówienie listowne na adres: 

  D. W. R. „tematy” * skrytka pocztowa 693 * 30-960 Kraków 1
 
   


POBIERZ WSZYSTKIE POWYŻSZE INFROMACJE:

prenumerata 2019.pdf