EGZEMPLARZE I ROCZNIKI ARCHIWALNE

Dostępne są zarówno całe roczniki, jak i pojedyncze egzemplarze miesięcznika „wspólne tematy” oraz kwartalnika "na temat". Starsze roczniki są już wyczerpane.


Możliwe jest - o ile umowy autorskie nie stanowią inaczej - zeskanowanie tekstu artykułu i przesłanie Czytelnikowi mailem w pliku.

Zapytania odnośnie do aktualnej dostępności poszczególnych wydań proszę przesyłać mailem: prenumerata@tematy.eu

Ze względu na duże zainteresowanie tą usługą wprowadziliśmy cenę zryczałtowaną dla artykułów z miesięcznika „wspólne tematy pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego”. Cena wynosi 1,5 zł za stronę plus należny podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Czytelnik otrzymuje skan wydania papierowego w pliku PDF. Zawsze skanowane są całe strony - niezależnie od tego, w którym miejscu na stronie czasopisma rozpoczyna się lub kończy artykuł. Tak więc opłata jest zawsze równa ilości stron wynikających z objętości ujętej w spisie treści wydania papierowego. Na przykład: s. 49-52 = cztery strony.


W przypadku złożenia zamówienia prosimy o przedpłatę na podstawie faktury VAT przekazanej mailem. Fakturę wystawiamy na dowolne dane przekazane przez Zamawiającego.

 

Czas realizacji usługi – następny dzień roboczy po uregulowaniu faktury.

 

UWAGA: Minimalna wartość zamówienia wynosi 35 zł brutto.