NT 1/2017 - Komunikacja wspomagająca i alternatywna

Spis treści:

- Komunikacja – podstawa rozwoju Osoby

- Początki i rozwój AAC

- Dialog bazalny – zalety i wady

- Sprzęt elektroniczny używany w AAC

- Wprowadzamy komunikację wspomagającą i alternatywną w naszej placówce

- COCP – model sprawdzony w praktyce

- Partnerskie wspomagające strategie komunikacyjne

- Tablet jako sprzęt komunikacji wspomagającej i alternatywnej

- Książka komunikacyjna dla pacjenta z afazją

- Konstruowanie zestawu słownictwa dla tablicy komunikacyjnej